Kotły typu Feniks UNI to nowa generacja kotłów opalanych węglem. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych (odpowiedni kształt i układ kanałów oraz technika dolnego spalania) powodują redukcję emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości spełniających wymagania klasy 5 i ekoprojektu, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na europejskim poziomie. Aby proces spalania mógł się odbywać niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości paliwa i tlenu zawartego w powietrzu do komory spalania. Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją.

Kotły typu Feniks UNI wyróżnia:

  • Prosta i łatwa w czyszczeniu konstrukcja
  • Spełnia wymagania dla normy 5 klasa oraz Ecodesign
  • Sprawność kotła na poziomie 90%
  • Miarkownik ciągu w zestawie z kotłem
  • Szuflada do wybierania popiołu.
  • Kocioł jest przyjazny dla środowiska

Oferujemy moce: 10kW, 13kW, 18kW oraz 24kW